Bębny magnetyczne ser ia TM i elektromagentyczne seria TElogogaussmagneti2

te_1_bigte_2_bigte_4_bigte_3_big

 

Bębny magnetyczne wykonane są ze statycznego obwodu magnetycznego i niemagnetycznej obracającej się obudowy cylindrycznej. Zadaniem ich jest przyciąganie cząstek żelaznych znajdujących się w transportowanym materiale obojętnym i przytrzymanie tych cząstek na powierzchni obudowy cylindrycznej. Podczas gdy, transportowany materiał obojętny opada naturalnie, wychwycone cząstki żelazne są odrzucane w punkcie w którym obudowa bębna obróci się poza wpływ statycznego pola magnetycznego.  

04Bębny magnetyczne mogą posiadać różnorodny układ biegunów w zależności od rodzaju materiału poddanemu separacji oraz układu instalacji. Najczęstszym układem biegunów jest:

  • układ wzdłużny: bieguny N i S naprzemiennie wzdłuż obwdu bębna
  • układ poprzeczny: bieguny N i S naprzemiennie wzdłuż osi bębna.

Inny układ biegunów jest także dostępny.

Pole magnetyczne może być generowane przez bezpośrednie zasilanie cewki prądem (bębny serii TE). W tym wypadku bęben wyposażony jest w elektryczny panel sterowniczy.

W bębnach serii TM, pole magnetyczne generowane jest przez stały magnes z ferrytu, neodymu lub w specjalnych przypadkach z AlNiCo.

Wybór pola magnetycznego zależy od rodzaju materiału poddanego separacji i układu przenośników.