Rolki magnetyczne seria PM i elektromagentyczne seria Plogogaussmagneti2

p_2_bigp_1_big

 

Rolki elektromagentyczne (P) i magnetyczne stałe (PM) są zwykle montowane jako końcowa rolka w przenośniku.

003Ich zadaniem jest przytrzymanie cząstek ferromagnetycznych obecnych w transportowanym na przenośniku mater iale i odrzucenie ich automatycznie w punkcie, w którym przenośnik opuszcza rolkę w jej powrotnym biegu (zob. rysunek).

Rolki magnetyczne mogą być montowane samodzielnie lub dołączone do innego magnetycznego sprzętu. Jeśli na przykład, warstwa transportowanego materiału jest gruba, zainstalowane mogą być dwa separatory: separator nadtaśmowy z polem magnetycznym skierowanym w dół oraz rolka magnetyczna z polem skierowanym do góry. Te dwa uzupełniające się pola wykonują rzeczywiste „pranie” magnetyczne transportowanego materiału.

Rolki magnetyczne mogą posiadać rozmiar dopasowany do wymiaru rolki przenośnika. To samo dotyczy średnicy rolki, tak aby mogła zastąpić zwykłą rolkę w przenośniku.