Separatory metali nieżelaznych ser ia ECSlogogaussmagneti2

ecs_1_bigecs_2_bigecs_1_big2

 

 Separator metali nieżelaznych seria ECS oparty jest na indukowanych prądach (prądy wirowe) generowanych przez obracające się pole magnetyczne. Prądy indukowane w metalu wywołują siły odpychania zdolne wydalić metal z transportowanego materiału obojętnego.

 

ecsTypowy układ separatora ECS:

  1. Separator metali żelaznych 
  2. Podajnik wibracyjny
  3. Separator metali nieżelaznych ECS
  4. Kolejny separator magnetyczny
  5. Rozładunek materiału obojętnego
  6. Rozładunek metali nieżelaznych

Materiał przechodzi przez pierwszą separację magnetyczną (1) i kierowany jest na wibrujący podajnik (2), który rozkłada materiał szeroko i czyni go bardziej zwartym. Metale nieżelazne są separowane przez separator ECS (3). Prędkość przenośnika z separatorem ECS jest regulowana. Cząstki żelazne są rozładowywane do zsypu (4). Materiał obojętny spada do centralnego zsypu (5), podczas gdy metale nieżelazne trafiają do zsypu (6).

Zastosowanie: system separacji metali nieżelaznych ECS jest stosowany w zakładach odzysku i recyklingu odpadów:

  • stałych odpadów komunalnych
  • odpadów typu: szkło, drewno, plastik, papier
  • odpadów po strzępieniu samochodów wycofanych z eksploatacji.