Separator metali paramagnetycznych seria TMRlogogaussmagneti2

tmr_1_bigtmr_2_bigtmr_4_big

 

Podstawowym zadaniem separatora TMR jest odseparowanie cząstek ze średnią i niską wrażliwością magnetyczną od mater iału obojętnego. Przykładem takich cząstek są:

  • Cr2O3 (tlenek chromu), 12,89 x 10 -6 emu/gr
  • MnO (tlenek manganu), 68,37 x 10 -6 emu/gr
  • FeTiO3 (ilmenit) 113 – 271 x 10 -6 emu/gr
  • Fe2O3 (hematyt) 172 – 290 x 10 -6 emu/gr

Materiały te mogą być odseparowane magnetycznie od materiału obojętnego tylko wtedy, gdy podlegają polu magnetycznemu o wysokiej indukcji i gradientowi. Te cechy osiągane są przy zastosowaniu stałych magnesów NdFeB i szczególnego układu magnetycznego. Dla każdego rodzaju materiału przeznaczonego do separacji, konstruowany jest specjalny układ separacyjny.

Działanie: materiał jest równomiernie podawany do kosza zasypowego i rozkładany na cienką warstwę na przenośniku taśmowym. Separator magnetyczny w postaci rolki przyciąga cząstki wrażliwe magnetycznie i odrzuca je na bok podczas, gdy materiał obojętny przesuwa się do zsypu, W zależności od składu chemicznego materiału, konieczne może być zastosowanie kilku stopni separacji.